K pomníčku letce / krátká trasa

Obec: Hvozdec

Délka trasy: 6,3 km (okruh)
Časová náročnost: 2 hodiny
Převýšení: 172 m
Průběh trasy: Hvozdec – náves > po zelené k rozc. Javůrecké polesí > lesní cestou k pomníku > cestou směrem ke studánce Na Ostré > studánka Na Hlince > přes vyhlídkové místo do Hvozdce

Popis nehody je v knize „Stříbrný tryskáč MiG 15“ od Libora Režnáka, vydání 2012, str. 34: V 13.40 hod narazil do zalesněného terénu východně obce Javůrek, okr. Rosice, stíhací letoun S-199 ze stavu 5. lsp Plzeň - Líně. Letec por. Zdeněk Voženílek zahynul. Přelet po trati Plzeň - Brno - Hodonín - Malacky pilot s náletem 460 hodin nezvládl. Porušil nařízení letového listu podepsaného velitelem pluku pplk. Oldřichem Štanglem, sklesal pod nařízených 500 metrů nad zemí a malou rychlostí vlétl do nízké oblačnosti. Terénní překážku uviděl pozdě. Prudce přidal plyn, načež gyroskopický moment obrovité vrtule v ostré zatáčce stáhnul příď letounu pod horizont. Stroj rychlostí 300 km/h narazil do země asi 50 metrů od náhodné svědkyně M. Jamborové. Ta na místě omdlela. Trosky letounu s trupovou imatrikulací GT-13 byly nárazem rozmetány do širokého okolí. Stroj ev. č. 62 vyrobený 15.4.1948 v n.p. Avia Čakovice měl nalétány pouhé 63 hodiny, odborná expertíza trosek technickou závadu vyloučila. Přelet Plzeň - Malacky pod volacím znakem "Oplatek 13" nebyl nikdy dokončen, 21 letá manželka pilota Libuše se náhle stala vdovou.

Jsou dvě varianty průběhu nehody Zdeňka Voženílka: dle knihy „Stříbrný tryskáč MiG 15“ v malé rychlosti přidal prudce plyn a zatočil, načež gyroskopický moment vrtule (v zatáčce) stáhl příď pod horizont a letadlo narazilo do země. Dle popisu na stránkách Letecké badatelny za stejné situace při přidání plynu reakční moment vrtule (při zvýšení otáček) letadlo naklonil, a výsledek byl stejný.