Informace

Svazek obcí „Panství hradu Veveří“ je právnickou osobou založenou na základě ustanovení § 46 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Zájmem a vůlí svazku obcí Panství hradu Veveří je snaha sdružit úsilí svých členů k podpoře a realizaci širokých společenských aktivit (zejména hospodářských, sociálních, vzdělávacích, národopisných, kulturních, sportovních a ekologických) v historické oblasti vymezené územím obcí bývalého veverského panství, jehož administrativně hospodářským centrem byl hrad Veveří.

Veřejné dokumenty

Vyvěšeno v roce 2024

Vyvěšeno v roce 2023

Vyvěšeno v roce 2022

Vyvěšeno v roce 2021

Vyvěšeno v roce 2020

Vyvěšeno v roce 2019

Vyvěšeno v roce 2016

Čistění komunikací

  • Dokument PDF
  • Video

Obnova historické aleje hrad Veveří - Nové Dvory

SVAZEK OBCÍ PANSTVÍ HRADU VEVEŘÍ