Veveří

Jeden z nejstarších hradních areálů v celém Česku.

Hrad Veveří leží zhruba 12 kilometrů severozápadně od centra Brna na skalnatém ostrohu nad Brněnskou přehradou. Nejhezčí výhledy na hrad se návštěvníkům nabízejí z paluby výletních lodí proplouvajících pod hradem na hladině Brněnské přehrady.

Jde o jeden z nejrozsáhlejších a nejstarších hradních areálů nejen na Moravě, ale v celé České republice. Původně zřejmě malý lovecký hrádek, či pouze dvorec moravských markrabat, byl podle pověsti založen v polovině 11. století Konrádem I. Brněnským a v písemných pramenech je poprvé zmíněn roku 1213. Veveří jako opravdový kamenný hrad vzniká pravděpodobně až před polovinou 13. století. Velmi výrazně byl hrad rozšířen po polovině 14. století za vlády moravského markraběte Jana Jindřicha, který z Veveří učinil jedno ze svých hlavních sídel.

Někdejší královský lovecký hrad během své historie zažil doby okázalé slávy i hlubokého smutku, kdy byl dlouho opuštěný a několikrát bezohledně adaptovaný. V současné době probíhá dlouhodobá rekonstrukce hradního areálu a každý rok je tak možné vidět další zpřístupněné prostory a novinky. Kromě toho ale hrad láká také na řadu kulturních a společenských akcí, výstav, koncertů, koštů či vinařských slavností.

Státní hrad Veveří