Putování Podkomorskými lesy / delší trasa

Obec: Chudčice

Délka trasy: 14 km
Časová náročnost: 5 hodin
Převýšení: 392 m
Průběh trasy: Hrad Veveří (spodní parkoviště) > dub u Junácké louky > Chudčice > > křížová cesta > Poutní místo Tři kříže > po modré k Rozdrojovicím > po žluté k Soví studánce > po červené k PP Kůlny > nad Zouvalkou > Hrad Veveří (spodní parkoviště)

Tato trasa není extrémně náročná, ale zapotíte se a rozpis, že 14 km urazíte za pět hodin, sedí. V případě, že s sebou máte malé výletníky, je třeba počítat, že občerstvení na trase je, ale musí se k němu odbočit. Ale odměna ve Staré prádelně u Veveří pak stojí za to. :)
Jde se po turistických značkách, naskočte na modrou hned u parkoviště pod hradem. Vede vás známou cestou k přístavišti a fotogenické lávce nad Brněnskou přehradou. Za ní pokračujte po žluté pod Junáckou loukou, k památnému dubu. Listnáč je fakt obří, má 25 metrů na výšku a obvod 360 metrů. Po cestě do Chudčic procházíte přírodní památkou Na skalách, kde se na skalním vápencovém výchozu drží zakrslá společenstva doubrav s teplomilným bylinným podrostem. V keřovém patře zde najdete chráněný dřín jarní, brslen bradavičnatý a hloh obecný. Z bylin lze zahlédnout například brambořík nachový, pryšec mandloňovitý či medovník velkokvětý.
Následuje přírodní rezervace Břenčák, kde na příkrém svahu rostou druhy teplomilných rostlin. Najdete zde i chráněný dřín jarní. Z keřů lze dále spatřit růži šípkovou, brslen bradavičnatý a ptačí zob obecný. Na jaře najdete v podrostu růst prvosenku jarní a rozrazil vídeňský, vzácně i koniklec velkokvětý. V trávě roste také lilie zlatohlávek a dymnivka plná. Po své levé straně máte výhledy na štíhlejší a štíhlejší přehradu a Veverskou Bítýšku, začínají se objevovat Chudčice.
Až narazíte na zelenou značku, vydejte se po ní. Ano, budete stoupat, ale nebudete litovat. Jste v poutních místech, u zdejší mariánské studánky U tří křížů se osvěžovali poutníci už před staletími, dnes slouží turistům. Zanedlouho se napojíte přímo na křížovou cestu, kterou lemují nádherná zastavení. Putujte dál až na samotný vrchol a místo Tři kříže. To už se pohybujete v Oboře Kuřim.
Lesní cesta vás povede až k vrcholu kopce Trnůvka nad Rozdrojovicemi. Právě odsud jsou vidět věže hradu Veveří, i když hrad se zdá být od obce tak daleko. Do Rozdrojovic si můžete skočit na jídlo, je to tak dva kilometry navíc. Nebo nad obcí následujte žlutou značku, která vás pomalu vrátí nad přehradu a atraktivní cestu přímo nad vodou. Než k ní dojdete, narazíte na kouzelnou Soví studánku. Před sovou zde podle několika pramenů bylo dříve vytesané srdce (sdrce Podkomorských lesů).
U přehrady vstupujete na území přírodní památky Kůlny, kde se vyskytují přírodě blízká lesní společenstva zakrslých doubrav, zejména dřínu jarního, ale také i dubu zimního a habru obecného. V podrostu stromů zde najdeme bohaté bylinné patro s bramboříkem nachovým, lnicí kručinkolistou a prvosenkou jarní a řadou dalších vzácných druhů. V okolí dřevin lze spatřit vzácného roháče obecného, tesaříka obrovského a krasce berlínského. V nedalekých okrajových potůčcích ve strmých roklích můžeme narazit i na mloka skvrnitého. Území o rozloze 10,40 ha bylo vyhlášeno za přírodní památku v roce 1989.
Ze zdejších vyhlídek je krásně vidět Veveří i hladina pod ním, navíc cesta je poměrně nedávno spravená, aby byla bezpečná pro pěší, cyklisty i výletníky s kočárky. V této části kolem Zouvalky musíte počítat s větší koncentrací lidí. A pak už to znáte: lávka - pod ostrohem k parkovišti.
Krásný den #kolemVeveří, že jo? :)