Veveří: Kaple Matky Boží / zajímavost

Kaple z počátku 13. století, zasvěcená Nanebevzetí Panny Marie, si dodnes udržela svůj románsko-gotický ráz. Sloužila jako farní kostelík pro široké okolí, později byla využívána vrchností z přilehlého hradu Veveří a jako hřbitovní kaple.
Za husitských válek, za vpádu švédských vojsk i na konci druhé světové války byla kaple poničena, ale vždy se ji podařilo úspěšně opravit, takže slouží svému účelu již přes osm set let.
Dnes zrušený hřbitov kolem kaple byl využíván až do poloviny 19. století mnoha obcemi v okolí včetně největší okolní obce Veverské Bítýšky. Tato skutečnost kapli zachránila před zrušením v rámci reforem Josefa II.
V samotné kapli byly několik let uloženy ostatky sesazeného švédského krále Gustava IV. Adolfa, jehož syn vlastnil veverské panství. Od poloviny 14. století byl v kapli umístěn vzácný gotický obraz Madona z Veveří z dílny mistra Vyšebrodského oltáře, který je dnes vystaven v Diecézním muzeu v Brně.
V kapli se konají příležitostné bohoslužby, pravidelně pak poutní bohoslužba v neděli před svátkem Nanebevzetí Panny Marie. Kaple je obvykle otevřena na Noc kostelů, Dny obce Veverská Bítýška a v hlavní letní turistické sezóně probíhají prohlídky kaple pro veřejnost.