Nedokončená dálnice / zajímavost

Obec: Rozdrojovice

Dva pilíře plánované "Hitlerovy dálnice", která měla vést z Vídně do Wroclawi, najdete v blízkosti Rozdrojovic. V nedalekých Kníničkách pak také dálniční propustek, který měl korigovat Rozdrojovický potok.
Exteritoriální dálnice Breslau-Wien vedená pod zkratkou A88 měla mít dle projektu délku 320 kilometrů. Rozestavěno bylo 83 km na území dnešní České republiky. Přípravné práce započaly ještě před koncem roku 1938 a jejich postup je z dnešního hlediska ohromující. Plány i pozemky pro výstavbu byly připravené za pouhé tři měsíce, poté pozemky předala československá vláda Německu. Územím protektorátu měla dálnice procházet v délce 65 kilometrů a s jejím zprovozněním se počítalo koncem roku 1940.
Dálnice se začala budovat 11. dubna 1939, avšak 30. dubna 1942 byla její stavba v důsledku ekonomických potíží a vojenských neúspěchů nacistického Německa zastavena. Až do konce druhé světové války hlídala staveniště německá armáda. Po válce bylo staveniště opuštěno a došlo k likvidaci různých stavebních zařízení, která na staveništích zůstala. Nedokončená dálnice pak chátrala především z důvodu, že se s její výstavbou již nepočítalo.
Rozestavěné úseky původní dálnice začínají na jihu v katastru obce Medlova na jižní Moravě a končí na severu pak v katastru obce Městečko Trnávka na severozápadě Moravy. Některé úseky původní dálnice byly později využity při výstavbě novějších silnic, jako například část trasy rychlostní silnice R52 v katastrech obcí Syrovice a Sobotovice. Některé současné koncepce počítají s využitím téměř celé trasy této dálnice pro výstavbu nové rychlostní silnice R43.