Kolem Veveří, a to doslova. Nechte se nalákat videovýletem

Tentokrát jsme doopravdy obkroužili hrad kolem dokola. Narazili jsme na bývalé hradní rybníky, prastaré duby, šli kolem potoka Veverka a obdivovali kapli Matky Boží. Vydejte se #kolemVeveri s námi. Na začátku, v půlce či na konci putování si můžete skočit na prohlídku Veveří. Od 14. 5. je (kromě pondělků) hrad otevřený denně.

Kudy jsme šli? Mapa tu: mapy.cz/s/lagarevake