Svazek obcí Panství hradu Veveří

Svazek obcí „Panství hradu Veveří“ je právnickou osobou založenou na základě ustanovení § 46 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

Zájmem a vůlí svazku je snaha sdružit úsilí svých členů k podpoře a realizaci širokých společenských aktivit (zejména hospodářských, sociálních, vzdělávacích, národopisných, kulturních, sportovních a ekologických) v historické oblasti vymezené územím obcí bývalého veverského panství, jehož administrativně hospodářským centrem byl hrad Veveří.

Toto území lze v současnosti vymezit těmito obcemi: Brno (území městských částí Bosonohy, Bystrc, Komín, Kníničky a Žebětín), Hvozdec, Chudčice, Javůrek, Moravské Knínice, Ostrovačice, Prštice, Rosice, Rozdrojovice, Říčany u Brna, Sentice, Veverská Bítýška a Veverské Knínice.