Nové tůně a mokřady na Knínickém potoce

Obec: Veverské Knínice

Soustava říčních oblouků, mokřadů a tůní vznikla na Knínickém potoce. Obnova přispěla ke zpomalení odtoku povrchové vody a zlepšila funkci krajiny zadržovat vodu. Práce trvaly půl roku.

Týkaly se téměř kilometr dlouhého úseku potoka u Veverských Knínic na Brněnsku. Úpravy krajiny byly založené na dvou principech. „Prvním byla směrová změna koryta toku, kdy jsme vytvořili nepravidelné oblouky odpovídající co nejvíce přirozenému stavu toku. Druhým pak vytvoření soustavy průtočných i neprůtočných tůní v místech, kde nám to prostorové poměry umožnily,“ přiblížil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Celkem vzniklo sedm tůní mimo vodní tok a dvě průtočné tůně fungující jako mokřady, další dvě tůně mimo koryto toku. Vytvořené tůně poskytnou přirozené podmínky pro rozvoj vodních a mokřadních rostlin.

Kromě zpomalení odtoku vody z krajiny přispívají mokřady, tůně i morfologicky bohaté koryto k zachycení splavenin. „Knínický potok při přívalových deštích odnášel ze svažitých zemědělsky využívaných pozemků splaveniny do toku Veverka, který ústí do Brněnské nádrže, a přispíval tak ke tvorbě nánosů v přehradní nádrži,“ zmínil Gargulák.

Náklady byly asi deset a půl milionu korun. Více ZDE

Autor: Deník.cz