Čištění komunikací zametacím vozem Ladog - Kobit

Nabízíme strojní čistění komunikací, parkovišť a ploch od nečistot, štěrků, listí, apod.

Kontakt:

Ing. Jan Studený

tel.: +420 724 303 746

email: starosta@ricanyubrna.cz